زیر 21 سال مردان جهان2017

طلوع کیان: پیروزی برابر آرژانتین تاکتیکی بود/ ویدئو

1564
ادامه مطلب

عطایی: توپ گیری های آرژانتین بی نظیر بود/ ویدئو

1502
ادامه مطلب

ایران با شکست آرژانتین صدرنشین شد/ویدئو

1579
ادامه مطلب

مصاحبه با اسفندیار و یوسف پور بعد از بازی مقابل اوکراین/ ویدئو

1471
ادامه مطلب

آرمات: با اشتباهات خودمان اوکراین را زنده کردیم/ ویدئو

1635
ادامه مطلب

عطایی: بازی با اوکراین تجربه خوبی بود/ ویدئو

1292
ادامه مطلب

نایب قهرمان اروپا هم مقابل قدرت جوانان کم آورد/ ویدئو

1871
ادامه مطلب

صحبت های آقچه لی و عینی پس از پیروزی مقابل ایتالیا/ ویدئو

1724
ادامه مطلب

توتیره: بازی اول آن هم در مقابل ایران قطعا سخت است/ ویدئو

1520
ادامه مطلب

عطایی: هنوز اول راه هستیم/ ویدئو

1481
ادامه مطلب

جوانان ایران در قدم اول سنگ تمام گذاشتند /ویدئو

1469
ادامه مطلب

جوانان ایران آماده برای مسابقات جهانی/ویدئو

1352
ادامه مطلب

عطائی: هر کاری لازم بود انجام دادیم/ ویدئو

1235
ادامه مطلب

مصاحبه با علی اصغر مجرد و جواد کریمی در اردوی اسلوونی/ ویدئو

3545
ادامه مطلب

لاهوتی: اردوی اسلوونی بسیار به ما کمک کرد/ ویدئو

1163
ادامه مطلب