جوانان مرد آسیا 2016

طلوع کیان: بازی با قطر سخت ترین مسابقه در دور اول است/ ویدئو

2348
ادامه مطلب

آقچه لی: در ست های دوم و سوم اشتباهات فردی زیادی داشتیم/ ویدئو

2370
ادامه مطلب

عطایی: با تجربه خود توانستیم ترکمنستان را شکست دهیم/ ویدئو

1839
ادامه مطلب

عطايي: برنامه هاي خود را از همين مرحله اول آغاز مي كنيم/ ویدئو

1994
ادامه مطلب