تیم ملی جوانان دختر

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های رویا فرخی پس از دیدار مقابل چین‌تایپه | ویدئو

217
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های نازنین علیزاده پس از دیدار مقابل چین‌تایپه | ویدئو

275
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های سارا بطا پس از پیروزی مقابل هند | ویدئو

129
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های مهسا قادری پس از پیروزی مقابل هند | ویدئو

141
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا | صحبت‌های مهدیه رحیمی پس از دیدار مقابل کره جنوبی | ویدئو

126
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا | صحبت‌های پدیده بلوری‌زاده پس از دیدار مقابل کره جنوبی | ویدئو

77
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا | صحبت‌های مهسا قادری پس از پیروزی مقابل قزاقستان | ویدئو

68
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا | صحبت‌های پدیده بلوری‌زاده پس از پیروزی مقابل قزاقستان | ویدئو

78
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های زهرا رضایی و رویا فرخی پس از دیدار مقابل تایلند | ویدئو

108
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های پدیده بلوری زاده پس از دیدار مقابل تایلند | ویدئو

104
ادامه مطلب