تیم ملی جوانان دختر

جوانان آسیا | تمرین پیش از دیدار با ژاپن | ویدئو

239
ادامه مطلب

جوانان آسیا | صحبت‌های پیمان اکبری پیش از بازی با ژاپن | ویدئو

195
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های رویا فرخی پس از دیدار مقابل چین‌تایپه | ویدئو

454
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های نازنین علیزاده پس از دیدار مقابل چین‌تایپه | ویدئو

414
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های سارا بطا پس از پیروزی مقابل هند | ویدئو

272
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های مهسا قادری پس از پیروزی مقابل هند | ویدئو

240
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا | صحبت‌های مهدیه رحیمی پس از دیدار مقابل کره جنوبی | ویدئو

274
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا | صحبت‌های پدیده بلوری‌زاده پس از دیدار مقابل کره جنوبی | ویدئو

158
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا | صحبت‌های مهسا قادری پس از پیروزی مقابل قزاقستان | ویدئو

142
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا | صحبت‌های پدیده بلوری‌زاده پس از پیروزی مقابل قزاقستان | ویدئو

188
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های زهرا رضایی و رویا فرخی پس از دیدار مقابل تایلند | ویدئو

287
ادامه مطلب

جوانان دختر آسیا 2022 | صحبت‌های پدیده بلوری زاده پس از دیدار مقابل تایلند | ویدئو

200
ادامه مطلب