تور جهانی سه ستاره کیش 1396 | 2018

مصاف نزدیک ایران و اندونزی در دیداری حساس / ویدئو

923
ادامه مطلب

مصاحبه با تماشاگران تور جهانی سه ستاره کیش / ویدئو

938
ادامه مطلب

جدال نزدیک ایران الف با ایتالیا / ویدئو

883
ادامه مطلب

گفتگو با ناظر فنی FIVB در رقابت های تور ساحلی کیش / ویدئو

1041
ادامه مطلب

نگاهی به روز اول رقابت ها در 60 ثانیه / ویدئو

1160
ادامه مطلب

شکست تایلند در بازی پایانی دور مقدماتی در مقابل اوکراین / ویدئو

1077
ادامه مطلب

امریکا در دیداری نزدیک مغلوب روسیه شد / ویدئو

885
ادامه مطلب

ایران هفت مغلوب تایلند یک شد / ویدئو

825
ادامه مطلب

پیروزی ایتالیا در مصاف با آلمان / ویدئو

866
ادامه مطلب

شکست اتریش در برابر اوکراین در روز اول مسابقات / ویدئو

891
ادامه مطلب

ایران هشت برابر آلمان دو مغلوب شد / ویدئو

927
ادامه مطلب

دومین دیدار ایران در اولین روز برابر امریکا / ویدئو

839
ادامه مطلب

اظهارات دکتر ضیایی در افتتاحیه تور جهانی کیش / ویدئو

862
ادامه مطلب

دیدار افتتاحیه تور جهانی سه ستاره کیش – ایران | اندونزی / ویدئو

773
ادامه مطلب

آنونس مسابقات جهانی والیبال ساحلی / ویدئو

829
ادامه مطلب