نوجوانان آسیا 2022

سرپرست تیم ملی نوجوانان پسر معرفی شد

1400/07/18 - 19:07

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی حسین سلیمانی را به عنوان سرپرست تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران منصوب کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر محمدرضا داورزنی...