شرایط برگزاری کلاس ها

شرایط برگزاری کلاس درجه یک داوری / دانلود فرم

1395/03/19 - 13:22

فرم شرایط برگزاری کلاس درجه یک داوری را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر دانلود نمائید....

شرایط برگزاری کلاس درجه دو داوری / دانلود فرم

1395/03/19 - 13:19

فرم شرایط برگزاری کلاس درجه دو داوری را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر دانلود نمائید....

شرایط برگزاری کلاس درجه سه داوری / دانلود فرم

1395/03/19 - 12:31

فرم شرایط برگزاری کلاس درجه سه داوری را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر دانلود نمائید.  ...

شرایط کلاس مربیگری درجه سه

1395/02/05 - 22:55

کمیته آموزش و پژوهش شرایط کلاس مربیگری درجه سه را اعلام کرد که فایل پی دی اف آن را می توانید از لیک زیر دانلود کنید....

شرایط کلاس مربیگری درجه دو

1395/02/05 - 21:24

کمیته آموزش و پژوهش شرایط کلاس مربیگری درجه دو را اعلام کرد که فایل پی دی اف آن را می توانید از لیک زیر دانلود کنید.  ...