داوری

اسامی داوران و ناظران هفته نوزدهم لیگ برتر مردان

1400/10/28 - 11:52

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته نوزدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد که 31 داور و ناظر در هفت دیدار این هفته نظارت و قضاوت خواهند کرد.   به گزارش رو...

اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر مردان

1400/10/25 - 12:51

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هجدهم مسابقات والیبال قهرمانی باش...

اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر مردان

1400/10/21 - 10:02

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هفدهم مسابقات والیبال قهرمانی باش...

اسامی داوران و ناظران هفته سیزدهم لیگ دسته یک مردان

1400/10/20 - 10:43

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته سیزدهم لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته سیزدهم مرحله مقدماتی مسابقات ...

اسامی داوران و ناظران هفته چهاردهم لیگ برتر زنان

1400/10/19 - 11:54

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته چهاردهم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته چهاردهم مرحله مقدماتی مسابقات وا...

اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر مردان

1400/10/18 - 12:43

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته شانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی...

اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ دسته یک مردان

1400/10/16 - 10:54

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته دوازدهم مرحله مقدماتی مسابقا...

اسامی داوران و ناظران هفته پانزدهم لیگ برتر مردان

1400/10/14 - 12:17

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته پانزدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته پانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی...

اسامی داوران و ناظران هفته یازدهم لیگ دسته یک مردان

1400/10/13 - 13:21

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته یازدهم لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته یازدهم مرحله مقدماتی مسابقات ...