داوری

اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ برتر زنان

1400/10/08 - 10:36

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته دوازدهم مرحله مقدماتی مسابقات وا...

تلاش زنان داور ملی برای افزایش دانش

1400/10/06 - 13:30

دوره داوری ارتقای درجه یک به ملی زنان با تلاش 25 شرکت کننده برای افزایش دانش خود در فدراسیون والیبال درحال پیگیری است.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کلاس داور...

اطلاعیه کمیته داوران در خصوص دوره ارتقای درجه یک به ملی مردان

1400/10/06 - 10:23

کمیته داوران اسامی و شرایط شرکت‌کنندگان در کلاس داوری ارتقای درجه یک به ملی مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کلاس داوری ارتقای درجه یک به ملی...

اسامی داوران و ناظران هفته سیزدهم لیگ برتر مردان

1400/09/30 - 14:13

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته سیزدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته سیزدهم مسابقات والیبال قهرمانی ب...

اطلاعیه کمیته داوران در خصوص دوره ارتقای درجه یک به ملی زنان

1400/09/29 - 15:45

کمیته داوران اسامی و شرایط شرکت‌کنندگان در کلاس داوری ارتقای درجه یک به ملی زنان را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کلاس داوری ارتقای درجه یک به ملی زنان در سا...

اسامی داوران و ناظران هفته نهم و بازی معوقه هفته اول لیگ دسته یک

1400/09/29 - 10:38

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته نهم و بازی معوقه هفته اول لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته نهم و پایا...

اسامی داوران و ناظران هفته دهم لیگ برتر زنان

1400/09/28 - 11:24

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته دهم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته دهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌ه...

اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ برتر مردان

1400/09/27 - 12:53

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته دوازدهم مسابقات والیبال قهرمانی...

اسامی داوران و ناظران هفته هفتم لیگ دسته یک مردان

1400/09/22 - 10:23

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هفتم لیگ دسته یک مردان سال 1400 را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هفتم مسابقات والیبال ق...