داوری

اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ دسته یک مردان

1400/11/11 - 11:36

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هجدهم و...

اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر زنان

1400/11/06 - 14:29

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هجدهم و پایانی مرحله مقدماتی مسابق...

اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ دسته یک

1400/11/04 - 13:02

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته شانزدهم مرحله مقدماتی مسابقا...

اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر زنان

1400/11/03 - 10:00

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هفدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبا...

اسامی داوران و ناظران هفته بیستم لیگ برتر مردان

1400/11/02 - 12:16

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته بیستم لیگ برتر مردان را اعلام کرد که 28 داور و ناظر در هفت دیدار این هفته نظارت و قضاوت خواهند کرد.   به گزارش روا...

اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر زنان

1400/10/29 - 11:10

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته شانزدهم مرحله مقدماتی مسابقات وا...

معرفی داوران ملی جدید

1400/10/28 - 16:58

کمیته داوران فدراسیون والیبال اسامی داوران پذیرفته شده در دوره داوری درجه یک به ملی را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کلاس داوری ارتقای درجه یک به م...

اسامی داوران و ناظران هفته نوزدهم لیگ برتر مردان

1400/10/28 - 11:52

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته نوزدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد که 31 داور و ناظر در هفت دیدار این هفته نظارت و قضاوت خواهند کرد.   به گزارش رو...

اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر مردان

1400/10/25 - 12:51

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هجدهم مسابقات والیبال قهرمانی باش...