داوری

معرفی داوران ملی جدید

1400/10/28 - 16:58

کمیته داوران فدراسیون والیبال اسامی داوران پذیرفته شده در دوره داوری درجه یک به ملی را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کلاس داوری ارتقای درجه یک به م...

اسامی داوران و ناظران هفته نوزدهم لیگ برتر مردان

1400/10/28 - 11:52

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته نوزدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد که 31 داور و ناظر در هفت دیدار این هفته نظارت و قضاوت خواهند کرد.   به گزارش رو...

اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر مردان

1400/10/25 - 12:51

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هجدهم مسابقات والیبال قهرمانی باش...

اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر مردان

1400/10/21 - 10:02

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هفدهم مسابقات والیبال قهرمانی باش...

اسامی داوران و ناظران هفته سیزدهم لیگ دسته یک مردان

1400/10/20 - 10:43

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته سیزدهم لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته سیزدهم مرحله مقدماتی مسابقات ...

اسامی داوران و ناظران هفته چهاردهم لیگ برتر زنان

1400/10/19 - 11:54

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته چهاردهم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته چهاردهم مرحله مقدماتی مسابقات وا...

اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر مردان

1400/10/18 - 12:43

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته شانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی...

اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ دسته یک مردان

1400/10/16 - 10:54

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته دوازدهم مرحله مقدماتی مسابقا...

اسامی داوران و ناظران هفته پانزدهم لیگ برتر مردان

1400/10/14 - 12:17

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته پانزدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته پانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی...