کلاس

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

2619
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

2189
ادامه مطلب

اختتامیه دوره مربیگری بین المللی ویژه بانوان

3376
ادامه مطلب

کلاس مربیگری والیبال بین المللی بانوان/عکس

3370
ادامه مطلب

نخستین نشست تدوین سرفصل های تربیت مدرس مربیگری والیبال ساحلی/ عکس

1969
ادامه مطلب

گرد همایی مسئولین کمیته آموزش هیئت های استان ها/ عکس

1874
ادامه مطلب

سمینار روانشناسی کاربردی در والیبال / عکس

2924
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح دو/ عکس

3049
ادامه مطلب

افتتاحیه کلاس مربیگری بین المللی سطح 2/ عکس

2543
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح یک/ عکس

3855
ادامه مطلب