کلاس

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

2200
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

1669
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

1373
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

2247
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

2614
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

2323
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

2604
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

1588
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

1840
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

1645
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

2215
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

2283
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

2256
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

2251
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

2454
ادامه مطلب