کلاس

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

2044
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

1582
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

1310
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

2054
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

2463
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

2180
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

2388
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

1515
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

1736
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

1565
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

2106
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

2180
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

2159
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

2146
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

2368
ادامه مطلب