کلاس

گزارش تصویری از کلینیک تخصصی انگیزش و رقابت ویژه تیم ملی بانوان

512
ادامه مطلب

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

2632
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

1832
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

1544
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

2633
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

2920
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

2589
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

3127
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

1787
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

2059
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

1839
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

2411
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

2483
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

2474
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

2540
ادامه مطلب