کلاس

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

2035
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

1578
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

1305
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

2040
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

2443
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

2176
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

2362
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

1509
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

1731
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

1559
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

2095
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

2175
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

2151
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

2142
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

2365
ادامه مطلب