تمرینات

پایان تمرینات گروه نخست اردوی دوم تیم ملی نوجوانان دختر / عکس

3253
ادامه مطلب

جوانان دختر در دومین گام آماده سازی / عکس 2

2990
ادامه مطلب

جوانان دختر در دومین گام آماده سازی / عکس 1

3084
ادامه مطلب

تمرین ملی پوشان در سالن اصلی مسابقات / عکس 2

2549
ادامه مطلب

تمرین ملی پوشان در سالن اصلی مسابقات / عکس 1

1933
ادامه مطلب

پیش به سوی ناگویا / عکس 2

2562
ادامه مطلب

پیش به سوی ناگویا / عکس 1

2356
ادامه مطلب

تمرین نفسگیر شاگردان ایگور در ژاپن/ عکس 3

2535
ادامه مطلب

تمرین نفسگیر شاگردان ایگور در ژاپن/ عکس 2

2320
ادامه مطلب

تمرین نفسگیر شاگردان ایگور در ژاپن/ عکس 1

2246
ادامه مطلب

آخرین تمرین شاگردان ایگور با حضور اصحاب رسانه / عکس

3084
ادامه مطلب

تمرین شاداب تیم ملی بانوان / عکس

4669
ادامه مطلب

تلاش نوجوانان دختر برای پیراهن تیم ملی / عکس

3475
ادامه مطلب

تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان/عکس

2941
ادامه مطلب

به سوی سکو / عکس

1801
ادامه مطلب