والیبال، کنفدراسیون آسیا، نشست رسانه

نگاهی به نشست کمیته رسانه AVC

1396/11/15 - 11:52

نشست کمیته رسانه و بازاریابی کنفدراسیون والیبال آسیا به صورت همزمان و مشترک به ریاست عیسی حمزه نایب رئیس کنفدراسیون و با حضور شانریت، رامون سوزارا و دیگر اعضای دو کمیته روز شنبه در...