والیبال، کمیته داوران، شاهمیری

شاهمیری دبیر کمیته داوران شد

1396/11/21 - 21:28

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی محمد شاهمیری را به عنوان دبیر کمیته داوران منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر احمد ضیایی در حکمی محمد شاهمیری داور بین المللی ا...