والیبال، مناسبت ها، شهادت حضرت زهرا (ص)

مادر به خانه برگرد، بابا غریب است

1396/11/30 - 18:05

شمع خموش ما را ، از خانه بردند تابوت مادرم را شبانه بردند مدینه در نوای أمن یجیب است مادر به خانه برگرد، بابا غریب است شهر مدینه دگر، زهرا ندارد باغی که گل ندارد، صفا ندارد ...