والیبال، ساحلی، تور جهانی عمان، صعود سه نماینده ایران

تور جهانی عمان؛ تیم ملی ب ایران در جمع هشت تیم برتر

1396/12/25 - 09:04

تیم ملی ب والیبال ساحلی ایران با شکست سوئیس به جمع هشت تیم برتر تور جهانی تک ستاره عمان صعود کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دیدارهای جدول اصلی تور جهانی تک ستاره عم...