نفرات اعزامی والیبال به آمریکا، تیم ملی والیبال در آمریکا، تیم ملی والیبال

چند خطی جهت اطلاع!

1396/11/15 - 08:56

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، روز گذشته لیستی منتشر شد مبنی بر رونمایی از لیست تیم ملی والیبال ایران برای سفر به آمریکا که حاصل اطلاعات ناقص نویسنده مطلب از مسائل جاری وال...