تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/24 17:30 احمد سرمست 200 finished

شمس

0 - 3

پیکان تهران

0:24 0:28 0:25 0:0 0:0 1:22
نتایج زنده 21 - 25 23 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 65 - 75