ساری - سالن شهید سید رسول حسینی 1396/10/20 15:00 محمدرضا کاویانی 400 finished

ساری 21

0 - 3

شهرداری تبریز

0:1 0:2 0:3 0:0 0:0 1:26
نتایج زنده 18 - 25 17 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 57 - 75