ارومیه - غدیر 1396/10/20 17:00 مرتضی اکرمی finished

شهرداری ارومیه

1 - 3

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:08
نتایج زنده 30 - 28 23 - 25 21 - 25 22 - 25 0 - 0 96 - 103