سیرجان 1397/10/12 16:00 داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم مهرداد شوشتری 2000 finished

فولاد سیرجان ایرانیان

1 - 3

پیکان تهران

0:27 0:24 0:30 0:33 0:0 114
نتایج زنده 25 - 20 19 - 25 22 - 25 21 - 25 0 - 0 87 - 95