تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/20 17:30 حمید راهجردیان 400 finished

سایپا تهران

3 - 1

بانک سرمایه

0:24 0:23 0:23 0:29 0:0 2:00
نتایج زنده 25 - 23 25 - 19 20 - 25 28 - 26 0 - 0 98 - 93