ارومیه 1397/10/9 16:00 داور اول محمد شاهمیری، داور دومی حامد آقا براری finished

شهرداری ارومیه

3 - 1

شهرداری گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 23 - 25 25 - 21 25 - 21 0 - 0 98 - 88