ساری - سالن شهید سید رسول حسینی 1396/11/01 16:00 محمد شاهمیری finished

ساری 21

1 - 3

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 13 - 25 20 - 25 25 - 27 0 - 0 83 - 100