آمل 1397/10/9 16:00 داور اول علیرضا قریب، داور دوم مرتضی علایی finished

کاله مازندران

3 - 1

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 23 - 25 25 - 15 26 - 24 0 - 0 99 - 86