گنبد - سالن المپیک 1396/10/13 17:30 کیوان عابدزاده 2000 finished

هاوش گنبد

3 - 1

شهرداری ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:20
نتایج زنده 25 - 22 25 - 23 22 - 25 27 - 25 0 - 0 99 - 95