ورامین 1397/10/9 16:00 داور اول داوود نافعی، داور دوم میثم پارسه finished

شهرداری ورامین

3 - 0

پیام مشهد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 13 25 - 16 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 48