اردکان 1397/10/9 16:00 داور اول بهروز جعفری، داور دوم امید فولادی وندا finished

خاتم اردکان

3 - 1

دورنا ارومیه

0:24 0:21 0:20 0:22 0:0 1:27
نتایج زنده 22 - 25 25 - 17 25 - 12 25 - 17 0 - 0 97 - 71