تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/13 17:30 مرتضی اکرمی 300 finished

سایپا تهران

3 - 0

پیکان تهران

0:25 0:28 0:25 0:0 0:0 1:29
نتایج زنده 25 - 23 26 - 24 25 - 21 0 - 0 0 - 0 76 - 68