گنبد - سالن المپیک 1396/10/10 17:30 حمید راهجردیان 2500 finished

هاوش گنبد

0 - 3

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:29
نتایج زنده 20 - 25 16 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 57 - 75