ارومیه - غدیر 1396/10/10 15:00 مهدی نویدی 400 finished

شهرداری ارومیه

3 - 2

ساری 21

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:17
نتایج زنده 23 - 25 25 - 18 17 - 25 25 - 21 15 - 12 105 - 101