تهران 1397/10/05 16:00 داور اول داوود نافعی، داور دوم وحید پورکاشیان 150 finished

عقاب نهاجا

1 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 31 - 29 17 - 25 21 - 25 0 - 0 92 - 104