مشهد 1397/10/05 17:00 داور اول محمد شاهمیری، داور دوم اسماعیل رزقی 3000 finished

پیام خراسان

3 - 0

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 25 - 20 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 64