ارومیه 1397/10/05 16:00 داور اول حمید راهجردیان، داور دوم مهدی نویدی finished

دورنای ارومیه

1 - 3

فولاد سیرجان ایرانیان

0:25 0:42 0:0 0:0 0:0 1:7
نتایج زنده 21 - 25 38 - 36 20 - 25 28 - 30 0 - 0 107 - 116