تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/10 16:00 محمد شاهمیری 200 finished

پیکان تهران

0 - 3

بانک سرمایه

0:35 0:20 0:24 0:0 0:0 1:33
نتایج زنده 32 - 34 15 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 68 - 84