ورامین 1397/10/05 16:00 داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم مرتضی علایی 1000 finished

شهرداری ورامین

3 - 0

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 25 - 22 25 - 18 0 - 0 0 - 0 75 - 61