آمل - سالن پیامبر اعظم (ص) 1396/10/06 17:30 کیوان عابدزاده 1000 finished

کاله مازندران

3 - 0

هاوش گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:30
نتایج زنده 25 - 23 25 - 20 25 - 18 0 - 0 0 - 0 75 - 61