ارومیه 1397/9/25 16:00 داور اول اصغر میرزایی، داور دوم میثم پارسه 700 finished

شهرداری ارومیه

0 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 18 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 56 - 75