تهران 1397/9/25 داور اول محمد شاهمیری، داور دوم مهدی نویدی finished

پیکان تهران

3 - 1

شهروند اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 27 25 - 12 25 - 23 25 - 15 0 - 0 100 - 77