اردکان 1397/9/25 داور اول داوود نافعی، داور دوم امید فولادی وندا finished

خاتم اردکان

3 - 2

فولاد سیرجان ایرانیان

0:26 0:24 0:26 0:34 0:19 2:9
نتایج زنده 22 - 25 25 - 15 25 - 19 22 - 25 15 - 13 109 - 97