تهران 1397/9/21 16:00 داور اول حمید راهجردیان، داور دوم وحید پورکاشیان 200 finished

پیکان تهران

1 - 3

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 122
نتایج زنده 25 - 18 23 - 25 23 - 25 23 - 25 0 - 0 94 - 93