اراک 1397/9/21 16:00 داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم مسعود قاری 1500 finished

شهروند اراک

3 - 1

سایپا تهران

0:32 0:35 0:38 0:0 0:0 1:45
نتایج زنده 22 - 25 28 - 26 25 - 23 25 - 18 0 - 0 100 - 92