ارومیه - غدیر 1396/09/29 17:00 مرتضی اکرمی 1000 finished

شهرداری ارومیه

3 - 1

هاوش گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:55
نتایج زنده 25 - 20 25 - 20 23 - 25 25 - 22 0 - 0 98 - 87