گنبد 1397/9/21 17:15 داور اول بهروز جعفری، داور دوم مرتضی حسن علایی 3500 finished

شهرداری گنبد

3 - 1

پیام خراسان

0:34 0:27 0:27 0:30 0:0 118
نتایج زنده 25 - 16 20 - 25 25 - 22 25 - 19 0 - 0 95 - 82