سیرجان 1397/9/21 16:00 داور اول محمد عشقدوست، داور دوم اسماعیل رزقی 1500 finished

فولاد سیرجان ایرانیان

3 - 2

عقاب نهاجا

0:23 0:25 0:27 0:25 0:18 118
نتایج زنده 19 - 25 17 - 25 25 - 18 25 - 16 15 - 13 101 - 97