تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/10/01 16:00 محمد شاهمیری 1600 finished

شهرداری تبریز

0 - 3

پیکان تهران

0:25 0:26 0:0 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 13 - 25 18 - 25 17 - 25 0 - 0 0 - 0 48 - 75