تهران 1397/09/16 16:00 داور اول حمید راهجردیان، داور دوم مهدی نویدی نو finished

عقاب نهاجا

1 - 3

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 25 - 23 23 - 25 22 - 25 0 - 0 92 - 98