مشهد 1397/9/14 داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم محمد عشقدوست finished

پیام خراسان

2 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 25 - 23 25 - 23 21 - 25 15 - 17 107 - 113