تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/09/15 16:00 کیوان عابدزاده 2000 finished

شهرداری تبریز

3 - 2

شهرداری ورامین

0:36 0:30 0:0 0:0 0:0 2:45
نتایج زنده 25 - 20 16 - 25 25 - 23 29 - 31 15 - 11 110 - 110